Taşıt Kredisi Dosya Masrafı

2014 yılından beri, taşıt kredisi alırken bireysel müşterilerden talep edilen dosya masrafı zorunlu bir uygulamadır. Ülkemizde dosya masrafı, finansal tüketiciden alınacak ücretler yönetmeliğine göre belirlenen bir masraftır. Kredi kullanımı sırasında katılımevim, müşterilerinden bütün kredi tutarının binde beşi kadar masraf alır. Bu ücret, sigorta şirketi ve ekspertiz yapan firmalara paylaştırılır.

Mesela 100. 000 TL tutarında taşıt kredisi kullanan müşteriler, 500 TL civarında çıkan dosya masrafını ödemekle yükümlüdürler. Araç kredisi şartları içinde yer alan ve zorunluluktan dolayı yapılan kaskonun dışında, katılım evim, ferdi kaza sigortası ve hayat sigortası gibi ekstra masrafları da, müşterilerinin ödemesi gerekli olan tutarlara ilave ederler. Bazen müşterilerin haberi olmadan ilave edilen dosya masrafları, beraberinde bazı sorunlara yol açmaktadır.

Taşıt Kredisi Dosya Masrafı Zorunlu mu?

Kredi maliyetini artıran dosya masrafı, bazı durumlarda geri alınabilmektedir. Tüketici hakları mahkemesine dilekçe ile başvuran araç sahipleri, ödedikleri meblağı geri alabilmektedirler. Burada dosya masrafını alınma sebebi, müşterilerin vazgeçmesi durumunda, katılım evin zarara uğrayarak mağdur olmamasıdır. Bu para bir nevi garantidir. Sizin için işlem yaparak zaman harcayan firmalar, bunu böyle telafi etmiş olurlar.

Kredi tutarına göre artış gösteren dosya masrafı, size sunulan hizmet bedeli olarak düşünülmelidir. Ne kadar fazla tutarda kredi alırsanız, ödemeniz gereken dosya masrafı o oranda artış gösterir. Katılım evim, sizin alacağınız kredilerde taşıt kredisi hesaplama aracı sayesinde, net bilgiler verebilmektedir.

Tüketici Haklarına Göre Taşıt Kredisi

Kredi tahsis etmek, bir çeşit ürün satışı olarak kabul edildiğinde, dosya masrafı da bu bedelin bir karşılığı olur. Taşıt kredisi dosya masrafı, araç satın almak isteyenlerin ödemesi gereken minimum tutar olarak kabul edilmektedir. Talebin reddedildiği durumlarda, kredi sağlayan firmaların yaşayacağı zorlukların bir güvencesidir.

Ülkemizde uygulanan tüketici hakları yasasına göre alınması gerekli olan dosya masrafı, araç sahibi olma yolunda ilk adımı atanların, ödemekle yükümlü oldukları bir paradır. Alınan her taşıt kredisi miktarıyla doğru orantılı olarak hesaplanan dosya masrafı, finansal tüketiciden alınacak ücretler yönetmeliğine göre değişkenlik gösterir. Alacağınız aracın modeli, yaşı ve büyüklüğü dosya masrafını etkileyen faktörler arasında yer alır.

katilimevim-sabit-reklam